SCHEDULE

It’s your world (Reprise.)

DATE : 2017.07.01[sat]

VENUE : SHAFT[sendai]

 • 22:00~ 
  DOOR/2,500yen(1D)
  ADV/2,000yen(1D)

  DJs/
  BO
  BON
  Bop-gun
  Chubachi
  Dubby A
  Furuya
  grooveman Spot
  Hi-Rock
  Hiromu
  JAM
  佐々鬼ジュンイチ
  KON
  Mitsu The Beats
  masashi
  momma
  Moro The Funky
  Mu-R
  Ryosuke Kinoshita
  Ryota
  SHIBA
  5ea
  Tsurumi
  Tsutomu
  Waico
  Yoshikawa